Spring naar hoofd-inhoud

Vertrouwenspersoon

Basisschool De Wereldboom heeft twee interne vertrouwenspersonen:

  • Martijn de Poorter
  • Annet van den Elshout

De basistaken van de vertrouwenspersoon zijn:

  • Opvang en ondersteuning: De vertrouwenspersoon vangt de klager/melder op en biedt ondersteuning bij het intern oplossen van de klacht. Hierbij gaat het om klachten van ongewenst gedrag zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie/geweld en machtsmisbruik.
  • Ondersteuning bij vervolgstappen: De vertrouwenspersoon lost niets op voor de klager en bemiddel je niet tussen klager en aangeklaagde. De vertrouwenspersoon adviseert en ondersteunt bij mogelijke vervolgstappen die de klager (intern en extern) kan zetten om tot een oplossing te komen. Intern kan dit zijn een gesprek tussen klager en aangeklaagde, of de klacht neerleggen bij de schoolleiding of het bestuur.