Spring naar hoofd-inhoud

HB onderwijs/Plusgroep

Op De Wereldboom verzorgen wij ook onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen.  
 
Regulier aanbod: 
Ons streven is om meer- en hoogbegaafde kinderen een passend onderwijsaanbod te geven in de reguliere groep. Er is afstemming in aanpak en aanbod: verlengde instructie, compacten, versnellen, verdiepen en verbreden.  
 
Fulltime aanbod:
De Wereldboom biedt ook fulltime HB-onderwijs aan. Dit is een onderwijsaanbod aan meer- en hoogbegaafde kinderen vanaf groep 6 t/m groep 8.  
 
Deeltijd
Soms is het niet mogelijk om hoogbegaafde kinderen een voldoende passend aanbod en ontmoeting met ontwikkelingsgelijken te bieden binnen een reguliere setting. Dan is het mogelijk dat zij een dag in de week (vrijdag) aansluiten in de fulltime HB groep. Hier ontmoeten zij ontwikkelingsgelijken en volgen zij het fulltime-HB aanbod van die dag.  
 
Voorwaarden voor toelating 

  • Er is een onderzoeksverslag met intelligentietest. Bijvoorkeur afgenomen door een psycholoog of orthopedagoog met ervaring op het gebied van hoofdbegaafdheis.
  • De huidige school kan onvoldoende tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van het kind. 
  • Er is vastgesteld dat het kind niet meer op zijn plek zit op het reguliere onderwijs en de verwachting is dat het HB-onderwijs meerwaarde biedt voor de ontwikkeling van het kind. 
  • Aantoonbaar of een hoog vermoeden van: een hoge creativiteit, hoge taakgerichtheid, hoge gevoeligheid (zijnskenmerken hoogbegaafdheid) 
  • Indien er sprake is van leer- en/of gedragsproblematiek, kan worden afgesproken dat het kind een observatieplek krijgt in het HB-onderwijs, het kind blijft dan ingeschreven op de eigen school.   

Indien niet aan alle toelatingscriteria kan worden voldaan, maar hoogbegaafdheid wel is vastgesteld door een geregistreerde en diagnostisch geschoolde orthopedagoog/psycholoog met specialisatie hoogbegaafdheid, dan is aanmelding wel mogelijk. Er zal dan een afweging tot plaatsing gemaakt worden op basis van alle beschikbare informatie. 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de school. 
Deze is te bereiken middels het telefoonnummer en mailadres van de school. 

Locatie Sportlaan 18: 0114-319130 
Locatie Tabakstraat 24: 0114-314079 
dewereldboom@elevantio.nl